Feiing av garasje og fornye oppmerkingene rundt parkeringsplassene. 3. og 4. mai kl. 0800-1600

Feiing gjennomføres over 2 dager:

mai; fra øverst i garasjen under nr.2 og ned til nr. 14.
mai; fra nr. 14 og resten av garasjen, helt ned til nr. 34.
I tillegg vil oppmerkingene rundt parkeringsplassene bli fornyet.

Alle biler må være ute av garasjen og alt som er plassert på parkeringsplassene må fjernes i denne perioden.

Styret/8.4.16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *